ترانسمیتر لودسل Load cell transmitter
ترانسمیتر لودسل

ترانسمیتر لودسل Load cell transmitter

ترانسیمتر لودسل برای ارسال مقادیر اندازه گیری شده توسط لودسل به یک سیگنال استاندارد که معمولا ۴ تا ۲۰ میلی آمیر است مورد استفاده قرار میگیرد . ترانسمیتر های لودسل معمولا در مدلهای ریلی و برای نصب در تابلو مورد تولید میگردند و بسته و در مدلهای پیشرفته تر با خروجی مدباس و یا یکی از پروتکهای متعارف ارائه میگردد .

برای انتخاب ترانسمیتر لودسل بایستی به موارد زیر توجه کرد :

 

 

  1. محدوده اندازه گیری ترانسمیتر لودسل
  2. نوع خروجی ترانسیمتر
  3. دقت اندازه گیری ترانسمیتر لودسل
  4. نحوه نصب
  5. در صورت لزوم پروتکل ارتباطی با شبکه ترانسمیتر لودسل

کالای مشابه

Leave a Comment