آموزشی ابزار دقیق

ترانسمیتر رطوبت Humidity Transmitter

 

ترانسمیتر رطوبت برای ارسال اطلاعات مربوط به رطوبت و نقطه شبنم به اتاق کنترل یا PLC یا جهت رکورد گیری و کنترل مورد استفاده میگیرد . خروجی ترانسمیتر رطوبت بسته به انتخاب میتواند خروجی میلی آمپر و یا ولتاژ باشد و با توجه به نیاز و مورد اندازه گیری رنج ۰ تا ۱۰۰ درصد را در بر میگیرد.همیچنین با توجه به حساسیت اندازه گیری رطوبت دقت دستگاه میتواند متفاوت باشد .با توجه به این در اندازه گیری رطوبت به اندازه گیری دما نیاز میباشد. در انتخاب ترانسمیترهای رطوبت به موارد زیر بایتسی توجه نمود :

  • رنج اندازه گیری ترانسمیتر رطوبت
  • دقت ترانسمتر رطوبت
  • نوع خروجی ترانسمیتر رطوبت
  • امکان ارتباط با ترانسمیتر رطوبت با کامپیوتر یا شبکه صنعتی
  • نحوه نصب ابزار ترانسمیتر رطوبت
  • تغذیه ابزار ترانسمیتر رطوبت

کالای مشابه

Leave a Comment