ترانسمیتر اختلاف فشار 3051CD-ROSEMOUNT
فشارسنج

ترانسمیتر فشار چیست what Pressure transmitter

تراسمیتر فشار چیست : ترانسمیتر یا منتقل کننده فشار یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات و اداوات ابزار دقیق در کنترل و مانیتورینگ پروسه های مختلف صنعتی است . این ابزار علاوه بر این که در کنترل فشار و نمایش مقادیر آن کاربرد دارد میتواند به عنوان ترانسمیتر مقادیر سطح مایعات در مخازن و همچنین در مدلهای دیفرنیسیالی که همان ترانسمیتر اختلاف فشار نام دارد در مانیتورینگ و کنترل فلو به کار آید .

این تجهیزات در مدلهای قلمی ارزان قیمت و همچنین نمونه های اسمارت با پروتکل هارت و یا پروفیباس ارائه میگردند . ترانسمیتر فشار از مکانیزمهای مختلفی برای اندازه گیری دقیق فشار استفاده میکند که در دیتا شیب و یا اطلاعات فنی تجهیز به آن اشاره گردیده است که البته در بشتر مدلهای از نوع استرین گیج در المان سنسور ترانسمیتر استفاده میگردد . مورد دیگر دقت این تجیزات است که در مدلهای معمولی تا نیم درصد و در ترانسمیترهای پیشرفته و یا آزمایشگاهی دقیق تا بیست و پنج صدم درصد و یا بالاتر میرسد .در انتخاب این ابزار بایستی به موارد زیر توجه کرد :

  • دقت ترانسمیتر
  • نسبی یا مطلق بودن فشار
  • رنج فشار یا محدوده اندازه گیری
  • نوع خروجی مورد نیاز ترانسمیتر
  • نوع خورندگی ماده در ارتباط با سنسور
ترانسمیتر فشار

کالای مشابه

Leave a Comment