ترانسميتر دما
دماسنج

ترانسمیتر دما Temprature transmitter

ترانسمیترهای دما میتوانند در چندین مدل ساده و قابل کالیبره ارائه شوند.

این ترانسمیترهای قابلیت تشخیص انواع سنسور دما نظیر انواع ترموکوپل و RTD ( ترمورزیستنس یا PT100 ) را دارند.

ترانسمترهای مطرح شده در مدلهای ریلی

و مدلهای مخصوص هد (head) ترموکوپل و PT100 میباشند

کالای مشابه

Leave a Comment