اکچوئیتور یا عمل کننده شیر کنترل Cotrol valve Actuator
شیر آلات صنعتی

اکچوئیتور یا عمل کننده شیر کنترل Cotrol valve Actuator

اکچوئیتور یا عمل کننده اکچوئیتور یا عمل کننده شیر کنترل Cotrol valve Actuator

در یک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزار اطلاق میشود که یکی از صورتهای انرژی را به حرکت

از نوع دورانی یا طولی تبدیل می کند و باعث اعمال نیرو می شود به عبارت دیگر اکچوئیتور

تجهیز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبدیل به حرکت دورانی یا طولی میکند.

در کنترل ولو یا شیر کنترل شما برای به حرکت در آوردن ساقه ولو و باز و بسته کردن آن به صورت خودکار و از راه

دور از طریق یک لوپ کنترل نیاز به یکی از انواع این عمل کننده ها خواهید داشت . برای نمونه رایجترین نوع

عمل کننده یا اکچوئیتور پنوماتیک و از نوع دیافراگمی است که از قدیمی ترین ، ساده ترین و ایمن ترین نمونه های

اکچوئیتور بوده و انرژی پنوماتیک ناشی از پالس هوائی که معمولا ۳ تا ۱۵ psi است را با هدایت پشت دیافراگم

به حرکت طولی برای باز و بسته کردن گلاب ولو یا شیرهائی با این مکانیزم تبدیل میکند.

عمل کننده روتاری

از دیگر نمونه های عمل کنندهای پنوماتیکی می توان به مدلهای روتاری یا گردنده برای کنترل ولوهائی با محور

گردنده برای مثال شیر پروانه ای یا توپی نام برد . عمل کننده های پیستونی نیوماتیکی نیز گونه ای  از

عمل کنند های پنوماتیکی مشابه  دیافراگمی هستند.

انواع دیگر اکچوئیتور یا عمل کننده اکچوئیتور یا عمل کننده شیر کنترل Cotrol valve Actuator

در نمونه های دیگر شاهد استفاده از عمل کننده های الکتریکی و موتوری هستیم که با برق مستقیم یا متناوب

تک فاز یا سه فاز و به کمک جعبه دنده طراحی شده، انرژی الکتریکی را به دورانی با گشتاور متناسب و تحت

زاویه ای که برای باز و بسته کردن ولو نیاز است تبدیل میکند . عمل کننده های الکتریکی بسته به فیدبکی

که از وضعیت باز وبسته بودن ولو میگیرند و مکانیزم طراحی می توانند حالت های باز یا بستۀ تنها یا شرایط

بینابین آن مورد استفاده قرار گیرند .در نمونه های باز و بسته از دو لیمیت سوئیچ برای کنترل موقعیت باز و

بسته و جلوگیری از فشار بیش از حد به ولو استفاده می کنند و در نمونه های تدریجی از فیدبکی که از یک

پوزیشنر پتانسیومتری می گیرند میتوانند کنترل صحیحی بر موقعیت ولو (VALVE) داشته باشند .

اکچوئیتور الکتریکی

عمل کننده الکتریکی

کالای مشابه

Leave a Comment