اتوماسيون صنعتي
اتوماسیون صنعتی ترانسمیتر

اتوماسیون صنعتی Industrial Automation

تجهیزاتی نظیر کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) و سیستمهای نظارتی و ثبت اطلاعات اسکادا (SCADA) ، همچنین تجهیزاتی نظیر انواع شفت انکودر ، سنسورهای پراگسیمیتی ، تایمر ، کانتر ، و را میتوان در درحوزۀ اتوماسیون در نظر گرفت .
همان گونه که از اسم اتوماسیون بر می آید حوزه اتوماسیون صنعتی در بر گیرنده گستره وسیعی از تجهیزاتی است که وظیفه اتوماتیک کردن را در صنعت به دوش دارند . تجهیزاتی نظیر کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی یا اصطلاحاً (PLC)، انواع کنترل دور ، شفت اینکودر ، و سنسور های پراکسیمیتی را میتوان در این حوزه دسته بندی کرد .

امروزه با پیشرفتی که در زمینه تجهیزات صنعتی الکترونیکی به وجود آمده و با استفاده روز افزون از سیتمهای کنترل با معماری باز یا توزیع یافته (DCS) ,(SCADA) اسکادا قسمتی برای انواع کارتهای ورودی و خروجی از راه دور یا اصطلاحاً (remote I/O) و تجهیزات مختلف که در این سیتمهای استفاده میشود در نظر گرفته شده است .

کالای مشابه

Leave a Comment