Accumulator
سیستم هیدرولیک

آکومولاتور / انباره / مخزن جمع کننده Accumulator

از اکومولاتور برای ذخیره سازی انرژی و یکنواخت ساختن خروجی سیال تحت فشار در یک سیستم هیدرولیک استفاده میگردد .

یک سیستم هیدرولیک با کمک اکومولاتور میتواند با یک پمپ کوچکتر عمل کند و این به دلیل ذخیره سازی انرژی به در زمان کم باری سیستم است . این انرژی به صورت آنی و دفعی قابل استفاده است که عملاً پمپ هیدرولیک قادر به انجام آن نیست .

در تصویر زیر برش مقطعی دو نمونه رایج از اکومولاتورهای پیستونی و بلادری یا دیافراگمی به نمایش در آمده است . اکومولاتور همچنین برای گرفتن شوک در سیستم هیدرلیک و عملکرد نرم و یکنواخت اجزاء و سیلندرهای مورد استفاده قرار میگرد .

اکومولاتورهای بلادری رایجترین نوع مورد استفاده در سیستم هیدرولیک می باشند . بلادر با نیروژن پر شده و در یک مخزن استیل تعبیه میگردد .معمولا بلادر از مواد لاستیکی مناسب برای فشار مورد نظر ساخته میشود

در مدلهای دیافراگمی از یک مخزن کروی شکل المان جدا ساز و دیافراگم تعبیه میگردد .در عمل مدلهای دیافراگمی در ابعاد بزرگتر از بلادری قابل ساخت میباشند .

در اکومولاتورهای پیستونی از یک پیستون به عنوان المان جداساز استفاده میگردد . در این مدل از نسبت فشار بالاتر گاز میتوان بهره برد .

اکومولاتور هیدرولیک اکومولاتور دیافراگمی

کالای مشابه

Leave a Comment